Neurofeedback

Algemeen / wat is NF

Onze hersenen zijn constant in beweging. Dit veroorzaakt golven die hersengolven worden genoemd. Als we slapen, gaan ze langzaam, als we een zeer ingewikkeld probleem moeten oplossen, bewegen ze sneller. Iedere gedachte en iedere activiteit heeft zijn eigen frequentie.

Door langdurig onderzoek is een goed beeld ontstaan wat voor een bepaalde situatie een ‘normale’ hersenactiviteit is waardoor afwijkingen van dit ‘normale’ beeld gemeten kunnen worden. Zo is het bekend dat de hersengolven van iemand die aan migraine lijdt, anders zijn dan van degene die hier geen last van heeft.

Wat onderzoek verder heeft uitgewezen, is dat hersenen het liefst zo efficiĆ«nt mogelijk werken én dat ze bijzonder flexibel zijn om zich aan een nieuwe situatie aan te passen.

Neurofeedback is een therapie die mensen in staat stelt hun hersengolven te wijzigen, zodanig dat de hersenen weer efficiënt werken.

Hoe werkt het?

De cliënt zit in een comfortabele stoel en krijgt kleine elektroden op het hoofd geplakt die de hersengolven registreren en overbrengen naar een computer. Dit is volstrekt pijnloos en een cliënt hoeft niets anders te doen dan naar een film te kijken of naar muziek te luisteren.

De eerste keer vindt er een gesprek plaats en wordt er een EEG gemaakt. Dit is de eerste ‘kennismaking’ met de hersengolven, waardoor gezien kan worden op welke frequenties de hersenen activiteit uitzenden. Als de therapie begint, zal er een boven- en een ondergrens worden vastgesteld. Zodra de hersenen boven of onder deze grens komen, worden ze gecorrigeerd door middel van een kleine onderbreking in het beeld of in de muziek. De hersenen reageren hierop door de frequentie aan te passen zodat ze weer binnen de marges vallen. Naarmate de therapie volgt, zullen de hersenen leren zich steeds sneller aan te passen en worden de marges waarbinnen ze mogen bewegen steeds verder aangepast naar de ‘normale’ frequenties toe.

Als de hersenen eenmaal weer geleerd hebben optimaal te functioneren, blijven ze dit doen ofwel: het resultaat is blijvend.

Toepassingen:

Pedagogie:

Bij kinderen kunnen zowel de prestaties als het gedrag verbeterd worden. NF is ook zeer goed toepasbaar bij ADHD, ADD, PDD-NOS. Trainingen zijn mogelijk bij een leeftijd vanaf 5 jaar, mits een kind een half uur kan zitten en naar een film kan kijken.

Sport:

Neurofeedback wordt al geruime tijd met succes toegepast bij in de golfsport. De universiteit Nijmegen heeft onderzocht of er inderdaad prestatieverbeteringen mogelijk waren met behulp van neurofeedback en heeft geconcludeerd dat er inderdaad opmerkelijke verbeteringen gemeten kunnen worden. Ook in de zwemsport wordt NF sinds kort toegepast met ook hier duidelijk meetbare prestatieverbeteringen.

Bedrijfsleven:

Neurofeedback kan een bijdrage leveren op het gebied van stress-bestendigheid, concentratie verhoging, ziektepreventie en verhoging van assertiviteit.

Gezondheid:

Er zijn erg goede resultaten gehaald bij angststoornissen, depressies, bi-polaire stoornissen, Gilles de la Tourette, slaapstoornissen, borderline, trauma´s, hersenbeschadiging, verslavingen, migraine / hoofdpijnen, epilepsie, chronische vermoeidheid en burn out.

Ervaringen

In Amerika wordt Neurofeedback al 40 jaar toegepast en is er al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de therapie. Uit deze onderzoeken blijkt dat in 70 tot 80% een duidelijke vermindering van de klachten wordt vastgesteld. Neurofeedback wordt sinds 10 jaar ook in Nederland toegepast en krijgt door de positieve en blijvende resultaten steeds meer bekendheid.

De hoge succesgraad kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de aard van de therapie: bij Neurofeedback wordt een probleem bij de kern aangepakt, namelijk in de hersenen waar alle activiteit begint. Doordat het brein zichzelf leert herstellen, is het resultaat blijvend en verdwijnen de klachten geheel of worden ze zo significant gewijzigd, dat ze acceptabel en hanteerbaar worden.

Een ander belangrijk voordeel is dat veel patiĆ«nten door Neurofeedback hun medicijngebruik (fors) kunnen verminderen en meestal zelfs geheel kunnen beëindigen. Hierdoor worden ze niet alleen verlost van de klachten zelf maar ook van de bijwerkingen die veel medicijnen hebben.


               Sitemap         Disclaimer

    © 2009 uwwebidee.nl